Германия

:

Евро

Евро
Евро - официалната парична единица на 16 страни - членки на Европейския съюз. 

Дели се на 100 евроцента.

Кенийски шилинг

:

Кения

Кения Кенийски шилинг - официалното платежно средство в Кения.  Дели се на 100 цента.

Гвинейски франк

:

Гвинея

Гвинея
Гвинейски франк - официалната платежна единица на Гвинея. Международният 

валутен код на франка е GNF.

Остров Ман

:

Лира на остров Ман

Лира на остров Ман Лира на остров Ман - официалното платежно средство на остров Ман.Локална версия на ангийската лира
Ескудо на Кабо Верде Ескудо на Кабо Верде е официалната парична единица на Кабо Верде от 1974 г., когато страната получава независимост от Португалия.

Армения

:

Арменски драм

Арменски драм Арменският драм е официалната парична единица на Армения с международен валутен код AMD.
Камбоджански риел Камбоджански риел е официалната валута на Камбоджа.  Дели се на 100 сена.
© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.