Сингапурски долар Сингапурски долар - официалното платежно средство на Сингапур. Дели се на 100 цента.
Хонконгски долар Хонконгски долар - официалната парична единица на Хонконг. Дели се на 100 цента.

Етиопия

:

Етиопски бир

Етиопски бир Етиопският бир е ифицалното платежно средство в Етиопия. Дели се на 100 цента. 

Чехия

:

Чешка крона

Чешка крона Чешката крона е официалното разплащателно средство в Република чехия. Дели се на 100 халера.
Непалска рупия Непалска рупия - официалното платежно средство в Непал. Дели се на 100 пайса.

Португалия

:

Евро

Евро
Евро - официалната парична единица на 16 страни - членки на Европейския съюз. 

Дели се на 100 евроцента.
Кувейтски динар Кувейтски динар - официалното платежно средство в Кувейт. Дели се на 1000 филса.
© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.